قسمت 83 ؛ سریال « شبهای برره » ؛ " زنان رنجیده "

5,237

"شب های برره"به کارگردانی مهران مدیری که درهر قسمت از این مجموعه داستانی مستقل نقل می شود.روستایی خیالی به نام برره که اشارات زیادی به مسائل روز و مفاهیم امروزی وجود دارد. در قسمت هایی از این مجموعه (قسمت هفتاد به بعد) اشاراتی به شخصیت ها وموقعیت های دیگری که درمجموعه های پیشین به کارگردانی مهران مدیری(مانند ساعت خوش)وجود داردنیزمشاهده می شود. تهیه کنندگان:مجید آقاگلیان وحمید آقاگلیان 5833