مستند شهید معلم محمدرضا عابد مسرورخواه از شهدای شهرستان قدس

150
عمارقدس
عمارقدس 116 دنبال‌ کننده

خلاصه ای از زندگی شهید محمد رضا عابد مسرور خواه به تاریخ 8/2/1347 در تهران چشم به جهان گشود . محمدرضا اولین پسر خانواده بود و از همان اوان كودكی فردی خداشناس و خوش خلق بود . اواخر سال 58 بود كه تهران را ترك كرده و به شهرقدس امدند.شهید در فروردین 65 برای بار آخر به مرخصی آمدند و 10 روز بعد مجدداْ راهی خط مقدم نبرد شدند تا این كه سرانجام در عملیات فكه درتاریخ 12/2/65 این عاشق 18 ساله به ندای پرودگار لبیك گفته و شهادت را برگزید تا الگویی باشد برای آیندگان .مزار ایشان در قطعه شهدای شهرستان قدس میباشد

عمارقدس
عمارقدس 116 دنبال کننده