پدیده دهاقان

610

جاهای تاریخی (برج کبوتر ،مسجد قدیمی ، امام زاده و...) در شهرستان دهاقان

کریم ادیب

کریم ادیب

4 سال پیش
با سلام و تشکر از شما که زیبائی های شهرمان را به تصویر کشیده اید.
پدیده دهاقان
پدیده دهاقان وظیفه هر دهاقانی معرفی زیبایی های شهرمان است.