مرده شور اصلاح طلبی و اصول گرایی رو ببره ! فقط (انقلابی/ضدانقلاب)

285
مرده شور اون اصول گرایی که امثال باهنر نماینده اش هست رو ببره و مرده شور اون اصلاح طلبی رو که امثال لیست امید تهران نماینده اش هست رو ببره - مرده شور جفتشون رو ببره !
عادل 19 دنبال کننده
pixel