جلسه 12 پروپوزال نویسی: آموزش نحوه نگارش روش و ابزار گردآوری داده ها

157

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش روش و ابزار گردآوری داده ها آموزش داده شده است. لینک مشاهده نسخه کامل ویدئو در: http://rayanthesis.ir/content?i=1564908718