موشن گرافیک فرهنگ آپارتمان نشینی

941

موشن گرافیک دو بعدی «فرهنگ آپارتمان نشینی» به سفارش گروه آموزشی هنر و رسانه طراحی شده است. در این ویدیو به قوانین و مقرارات آپارتمان نشینی برای زندگی راحت تر در کنار همسایه ها پرداخته می شود.