تمرین جبر پیشرفته - بخش اول - ریاضی اول دبیرستان

1,375

منظور از اول دبیرستان ریاضی 1 است (نه ریاضی اول متوسطه جدید - یا هفتم) در این فیلم تمرین هایی برای دانش آموزانی که علاقه مند هستند تا با سوالاتی بالاتر از سطح کتاب آشنا شوند آورده شده است. سری تمرین های پیشرفته به زودی در سایت آپارات قرار خواهد گرفت. کلیه فیلم های ساخته شده بوسیله در صفحه "فیلم" در سایتم وجود دارند: rezaeihendeseh.jimdo.com

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 996 دنبال کننده