پنجمین دوره مسابقات ملّی ژئووال (تیم دانشگاه آزاد اسلامی زنجان IAUZ)

360
* گزارش تصویری تیم ژئووال دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (IAUZ) * سرپرست و استاد راهنما: دکتر حمید علی الهی سرتیم: سعید مجتبی زاده geowall.blogfa.com
pixel