لکسوس/ LS 500- سیستم صوتی مارک لوینسون

411

سیستم های صوتی مارک لوینسون نام یک برند تجهیزات صوتی است که در سال 1972 توسط مارک لوینسون تاسیس شده است. سیستم های صوتی مارک لوینسون هم اکنون زیرمجموعه شرکت صنایع بین المللی هارمن است.