جلسات آموزشی کلینیک شفای سبز

56
shafayesabz 6 دنبال‌ کننده

بیست و پنجمین کارگاه آموزشی کلینیک به استادی راهنما و روانشناس این مرکز آقای احسان رنجبر با موضوع بخشندگی و وعده خداوند

shafayesabz 6 دنبال کننده
pixel