رونمایی از سردیس دانشمند برگزیده جایزه مصطفی (ص)

285

سردیس دانشمند برگزیده جایزه مصطفی (ص) پروفسور جکی یینگ به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاش های این دانشمند مسلمان و مطرح، طی مراسمی در بوستان دانشمندان پارک فناوری پردیس رونمایی شد. تاکنون بیش از 50 کشور برای ایجاد سردیس دانشمندان خود در پارک فناوری پردیس ابراز تمایل نموده و دانشمندان 25 کشور جهان در مذاکره با سفارتخانه های این کشورها مشخص شده است و مراحل طراحی و ساخت آنها در حال انجام می باشد.