پتینه نقاشی فرشته سقف شرکت بین المللی دیزاین و طراحی داخلی ۰۹۱۲۰۱۳۱۵۵۷

1,357

پتینه کاری حرفه ای، نقاشی فرشته سقف و دیوار دیزاین و طراحی داخلی شرکت IDQ Design با مدیریت مهران مکبری از شرکت آی دی کیو دیزاین در دوحه قطر ۰۹۱۲۰۱۳۱۵۵۷