نوزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سال جاری

25
25 بازدید
اشتراک گذاری
توضیحات دکتر رودری ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان در خصوص مصوبات نوزدهمین جلسه ستاد در سال 1398
pixel