معرفی شرکت پلیمری دانش بنیان خضراسازان راد در شبکه ایران کالا

24
24 بازدید
اشتراک گذاری
معرفی شرکت پلیمری دانش بنیان خضراسازان راد در شبکه ایران کالا، توضیحات مدیر عامل شرکت، جناب مهندس جوکار و اظهارات فنی مدیرتحقیق و توسعه شرکت، مهندس عظیمی در رابطه با نحوه طراحی و شرایط عملکردی قطعات تولیدی
pixel