جابر جهانگیری

194

سلام جابرجهانگیری هستم موسس خانه بازی در یکی از محله های کرج هستم برای توسعه و گسترش فضای خود نیازمند 1 میلیارد تومان سرمایه با دوره بازگشت 3 تا 4 ساله هستم

میدون
میدون 433 دنبال کننده