باز هم جوگیر شدن و یک کتک کاری دیگر در تعزیه خوانی

5,220
محمدرضا .م 624 دنبال کننده

داریوش

1 سال پیش
جوگیرشدن درتعزیه خانی
محمدرضا .م دقیقا چند کلاس سواد داری؟؟؟
pixel