چراغ قرمز- مصاحبه با آقای دکتر پویا ودایع مدرس زبان بدن و فنون مذاکره

81
مصاحبه با آقای دکتر پویا ودایع مدرس زبان بدن و فنون مذاکره تهیه شده در آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر تلفن: 02188231420 تلویزیون آهنگ تصویر: http://www.ahangetasvir.com/tv/

محمدرضا

8 ماه پیش
سپاس
آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر از توجه شما متشکریم
pixel