آموزش فارسی مدل سازی شیرآلات و سینک در بلندر جلسه اول

477

در این مجموعه آموزشی جدید به سراغ مدل سازی اختصاصی شیرآلات و سینک در 2.8 Blender می رویم و ضمن آشنایی با روش های مختلف مدلسازی چندین نمونه مختلف شیر و سینک مدل سازی می شود تا کاملا به ابزارهای مختلف مدلسازی در بلندر مسلط شویم.در جلسه اول و دوم یک شیر ساده را مدل سازی خواهیم کرد تا به مرور ابزارهایی که در آموزش رایگان بلندر در سایت هنرآمیز وجود دارد بپردازیم. https://www.honaramiz.com

هنرآمیز
هنرآمیز 379 دنبال کننده