در صورت داشتن علائم سرما خوردگی و تب چه کنیم؟

99

در صورت داشتن علائم سرما خوردگی و تب چه کنیم؟

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel