داغترین‌ها: #جام ملت های اروپا

سفیر برتر کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس

53
جناب آقای مهدی کجوری، سفیر برتر کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس، دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر
pixel