در صورت داشتن علائم سرماخوردگی و تب چه کنیم؟

56

در صورت داشتن علائم سرماخوردگی و تب چه کنیم؟ در این فیلم آموزشی، نحوه رفتار در مواقعی که علائم سرماخوردگی داریم٬ شرح داده شده است.

DIGIKOT 21.1 هزار دنبال کننده
pixel