موشن گرافیک دوره کیمیاگر باش

37
موشن گرافیک با تکنیک تلفیقی برای دوره موشن دیزاین کیمیاگر باش در مدرسه طرح و تصویر زیما - 1399.
سجاد صبور 15 دنبال کننده
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel