مصاحبه با برنده خوش شانس 200 میلیونی همراه اول(مهرماه)

986

مصاحبه با یکی از برندگان ۲۰۰ میلیون تومانی جایزه بزرگ همراهی مهرماه؛ جناب آقای عزیز خدایاری از اردبیل. مشاهده اسامی تمام برندگان: http://mci.ir/-bpw

همراه اول
همراه اول 1.8 هزار دنبال کننده