کتابخانه ی نارنجی | واکمن | مارک و پلو

189

پاییز است. وقت سفر است. در اولین واکمن سراغ کتاب مارک و پلو از منصور ضابطیان می رویم. با او همراه می شویم تا سفری چهار هفته ای داشته باشیم از پیاده روهای پاریس تا شلوغی های نیویورک. برای پیوستن به کتابخانه ی نارنجی کافی است به تلگرام مجهز باشید و روی لینک زیر کلیک کنید: https://goo.gl/Pvrnpb