ترور سید حسن نصرالله!

233
soada.ir 197 دنبال‌ کننده
تاریخ گواهی می‌دهد که نتیجه سکوت در مقابل دشمن و سازش به جای انتقام سخت چه خواهد بود...؟ هجدهم آوریل سال ۱۹۴۳ «یاماموتو ایسوروکو" Isoroku Yamamoto بزرگ‌دریابد ژاپنی و فرمانده کل قوای ناوگان دریایی امپراتوری ژاپن و یکی از مشهورترین فرماندهان تاریخ نظامی، توسط آمریکا ترور شد. جالب اینکه ژاپن ٢سال بعد از این ترورِ بى جواب، مورد حمله اتمی آمریکا قرار گرفت که در جریان آن بیش از ٢٢٠هزار نفر کشته شدند...
soada.ir 197 دنبال کننده
pixel