داخل کابین فرست کلاس هواپیمایی امارات چگونه است؟

1,975
در سفرهای طولانی حتما متوجه اهمیت راحتی صندلی و جای خواب در هواپیما شده اید. برای دیدن داخل کابین فرست کلاس هواپیمای امارات با ما همسفر شوید

u_3730674

1 سال پیش
قلبم!!!!
pixel