حمام بدون آب

541
گروه مهندسی کویر 49 دنبال‌ کننده
541 بازدید
اشتراک گذاری
بسیاری کارشناسان برآورد کردند که بیش از 9 تریلیون مترمکعب در سال آب برای حمام کردن مصرف می کنیم و این تقاضا سال به سال با رشد جمعیت بیشتر می شود و به همین دلیل در آینده بیش از پیش ارزش آب مشخص خواهد شد. حمام بدون آب شاید راهی برای کاهش مصرف آب باشد.
pixel