مسابقات کشوری98 چرتکه فارسی نخبگان هوشمند

73

مسابقات کشوری98 چرتکه فارسی نخبگان هوشمند کسب تندیس تنها نماینده شاخص کشوری چرتکه فارسی توسط آقای علوی در قزوین نخبگان هوشمند قزوین تنها چرتکه فارسی با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش کوتاه ترین زمان یادگیری و پایین ترین شهریه کانال تلگرام @nhqazvin ۳۳ ۲۲ ۸۹ ۸۲ ۰۹۱۰۰ ۳۹۰ ۹۳۰ قزوین اول فردوسی جنوبی روبروی آبادگران جنب بانک صادرات موسسه نخبگان هوشمن