سفری در پایتون - قسمت 1 -متغیر ها , خطاها و عملگر ها

40
مهدی قراره توی اولین قسمت از آموزش پایتونش بره سراغ به معرفی محیط پایتون. و در ادامه آن انواع عملگر ها رو معرفی می کنه؛ وارد مبحث متغیر ها میشه. و در پایان گریزی به انواع خطاها توی پایتون می زنه.
mhdi_sp1379 3 دنبال کننده
pixel