آموزش تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی

307
فیلتر های تصفیه آب خانگی بعد از مدتی از استفاده نیاز به تعویض دارند هر فیلتر در دستگاه تصفیه آب وظیفه متفاوتی دارد همچنین عمر فیلتر نیز متفاوت می باشد برای تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی نیاز به دانستن  زمان تعویض فیلتر های تصفیه آب می باشد.فیلتر 3 مرحله اول دستگاه تصفیه آب حدودا 5الی 6 ماه می باشدفیلتر 4 یا همان فیلتر ممبران 1.5 الی 2 سال می باشدفیلتر 5 یا همان فیلتر پست کربن 1.5 سال می باشد فیلتر 6 یا همان فیلتر مینرال 1.5  سال می باشدو زمان تعویض فیلتر 7 یا همان فیلتر قلیایی 1 سال می باشد.www.abinkala.com
abinkalacom 3 دنبال کننده
pixel