علی درجزینی | مدیریت مالی دو دقیقه ای

1,359
اگر می خواهید در کسب وکارتان، بدون افزایش فروش، مسائل مالی تان را حل کنید و بدرخشید این یک نکته را خیلی سریع و فوری انجام بدهید. علی درجزینی در این کلیپ آموزشی توضیح می دهد. www.AbreTalaee.com ثبت نام در کارگاه آموزشی «دودوتا چندتا» با ارسال عدد 22 به سامانه 2000325
pixel