دوربین 96 ؛ قسمت 22 ، آثار خوشنویسی از پاریس

223

ویدئوهای ارسالی مخاطبان با موضوع ؛ استاد حسین واشقانی و آثار خوشنویسی ایشان در پاریس. شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید.