تدریس بخش اول از پودمان اول کتاب تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل

1,960
تدریس بخش اول از پودمان اول کتاب تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل پایه یازدهم مکانیک خودرو مدرس مهندس حمزه مربوطی هنرآموز هنرستان فنی آیت الله سعیدی بهبهان
pixel