لایو استوری محمدرضا گلزار ترانه روز برفی

3,249

محمدرضا گلزار در سانس اول کنسرت اردبیل در تاریخ هفتم آذرماه اجرای ترانه روز برفی را لایو استوری گذاشت