لایو استوری محمدرضا گلزار ترانه روز برفی

4,122

محمدرضا گلزار در سانس اول کنسرت اردبیل در تاریخ هفتم آذرماه اجرای ترانه روز برفی را لایو استوری گذاشت