زوم اپ: Pixaloop

4,536

اپلیکیشن Pixaloop امکان متحرک کردن عکس های معمولی و جان بخشیدن به آن ها را مهیا می کند. برای مطالعه این مطلب به زومیت مراجعه کنید: zoomit.ir