صحبت کردن کودک به زبان اسپرانتو

416

بنابر تخمین کتاب Ethnologue تا سال 1996، نزدیک به دو هزار نفر اسپرانتودان بومی (به اسپرانتو: denaskuloj) بوده اند؛ یعنی کسانی که از بدو تولد مهارت تکلم به اسپرانتو را کسب کرده اند. اسپرانتو تنها زبان ساختگی در طول تاریخ بوده است که به چنین جایگاهی دست یافته است.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده
Learn Language

Learn Language

5 سال پیش
از شما سپاسگذارم اگر امکان داره برای من کتاب و یا هر چیز دیگری که هست تا بتونم زبان زیبای اسپرانتو رو فرا بگیرم سند کنید مرسی