دکتر شبستری برنامه در مسیر زندگی شبکه خراسان رضوی

1,134

1) انجام درمان های دندانپزشکی زیبایی به ویژه لامینت های دندان با کیفیت برتر و رنگ های بلیچ ، لومینیرز 2) کاشت انواع ایمپلنت های گارانتی دار با حداقل درد ، تورم و خونریزی در اسرع وقت به شکل یک مرحله ای که دندان های عفونی کشیده و در همان جلسه با ایمپلنت جایگزین می گردند

ایمان
ایمان 1 دنبال کننده