تیزر نوروز 98 / ویژه استوری

36
تیزر نوروز 98 / ویژه استوری و تلویزیون های عمودی شهری ساخته شده توسط کانون فاطر شهرستان آباده به سفارش شهرداری آباده
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel