شکار بیرحمانه حیوانات چیزی جز جهل، جنون و جنایت نیست.

1,375
هر قطره خون بی گناهی که بناحق بر جای جای خاک میهن ریخته می شود دامن همه هموطنان مان را خواهد گرفت!! هر کس در حد توان و امکان به هر وسیله ای می باید متمسک شود تا به قتل انسانیت و وجدان و اخلاق در خاک پاک اهورایی مان پایان دهد شکار بیرحمانه حیوانات چیزی جز جهل، جنون و جنایت نیست. باید واژه قانون را که یادآور اخلاقیات و شرافت است از روی شکار قانونمند برداشت
helenrose110 368 دنبال کننده
pixel