اثبات امامت اللهی از کتب اهل سنت

293

استاد جواد أبوالقاسمی از كارشناسان شبكه جهانی ولایت در اولین قسمت از ویژه برنامه غدیر در ساله 1396 به اثبات امامت اللهی از كتب اهل سنت می پردازد. دیدن این كلیپ را از دست ندهید.