دوربین 95 ؛ قسمت 20 ؛ فتوکلیپ کریسمس

30

1767- عکسهایی از مراسم کریسمس و خانواده در هلند و کانادا . فرستنده : آتوسا زرین کوب و سحر لطفی .