هنر امیدآفرین1/ گپی کوتاه با استاد عبدالرضا اثنی عشری - خوشنویس

33
گفت و گو با استاد عبدالرضا اثنی عشری خوشنویس هنر امید آفرین 1 از مجموعه گفت و گوهای کوتاه در بزرگداشت هفته هنر انقلاب اسلامی حوزه هنری فارس ستاد هفته هنر انقلاب اسلامی فارس #هفته_هنر_انقلاب #حوزه_هنری #هنر_انقلاب #حوزه_هنری_فارس
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel