سکانسی از فیلم شوالیه تاریکی

1,434

در این سکانس رئیس بانک از جوکر میپرسد که اعتیاد او چیست و جوکر پاسخ خود را می دهد. ما را در اینستاگرام نیز دنبال کنید. @filmeaval