درست کردن و بستن D-Loop روی زه کامپوند

1,812
درست کردن و نحوه ی بستن D-Loop روی زه کامپوند
3 سال پیش
# DLoop
# زه
کمان-یار 58 دنبال کننده
pixel