کلیپ طنز گروه شب نقاب:رستوران

170
1 ماه پیش

u_8732588

1 ماه پیش
عالی

نایت مرمون (توضیهات کانالم مهمه)

1 ماه پیش
من این جوری تصور میکنم کمند:رونی میای بریم رستوران" رونی: باشه بزار کت و شروارم رو بپوشم بعد/من حاضرم" کمند : وای رونی چقدر این لباسا بهت میاد" رونی: ممنونم بیا بریم" /البته رونی یکم وقتی کمند بهش گفت این لباسا بهت میاد خجالت کشید و مثله لبو شد/ کمند: بیا همین جا بشینیم" رونی :باشه هرچی تو بگی" /فلورانسم که فضولیش گل کرده بود و با خودش میگفت/ فلورانس:عجب شبه رمانتیکی. ماه کامله. رونی کت و شلوار پوشیده. حتما رونی میخواد وسته غذا از کمند درخواسته ازدواج کنه. من باید شبشون رو خراب کنم خخخخخ /اره همین جور فلورانس نقشه میکشید/ رونی: گارسون بیا سفارش داریم"فلورانس: بله قربان" کمند و رونی: وایییییی" رونی: دیوانه اینجا چی کار میکنی مگه عقل نداری چرا مارو میترسونی" فلورانس: میخواستم شبتون رو خراب کنم" کمند : خوب حالا که تا اینجا اومدی سفارش هارو بگی" فلورانس : باشه جوش نزن سفارش رو بگو " رونی: من و کمند 2 تا همبرگر میخوایم"

رونی عشقه(فالو~فالو)

1 ماه پیش
آهان الان اومد...واییییی خیلی باحال بود کبند با رونی خخخ

رونی عشقه(فالو~فالو)

1 ماه پیش
زهرا جون چرا نمیاد؟

رونی عشقه(فالو~فالو)

1 ماه پیش
زهرا جون چرا نمیاد؟
pixel