پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان|۹۸,۰۴.۱۶|بخش اول

77

پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان با موضوع رقابت منطقه ای با آمریگا در گفت و گو با دکتر محمدعلی ربانی(رئیس مرکز مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)