سخنرانی علامه مصباح یزدی در جمع دانش پژهان طرح ولایت مردمی خراسان جنوبی

249
سخنرانی علامه مصباح یزدی در جمع دانش پژهان اولین دوره طرح ولایت مردمی خراسان جنوبی با موضوع تمدن سازی در تالار شهر مشهدمقدس - فروردین 95
مهدی1404 95 دنبال کننده
pixel