100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شماره55

82

100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شماره55 هفته دوم آذر 98/ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر : سید مرتضی موسوی /تدوین: روح الله دلیر

pixel