آشنایی با نمونه گیری تست PCR کرونا

6,723
نحوه نمونه گیری برای تست کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است و آزمایشگاه رازی کرج با نمونه گیری حرفه ای همزمان از بینی و حلق نرخ منفی کاذبی کمتری نسبت به سایر آزمایشگاه ها دارد.
pixel